Модели котли за локално парно отопление Liepsnele

Избери своя модел котел Liepsnele

От тази страница можете да изберете модел за вашето домакинство. Котлите стават за къщи и за административни сгради, могат да работят по няколко котела в една мрежа, а също и да се свързват към подово отопление. Направете си локално парно с котли на твърдо гориво, изборът е голям и е изцяло ваш!

Моделите са разделени на два вида
Обикновени:
— на дърва и дървени отпадъци
Универсални:
— дърва, дървени отпадъци, въглища, брикети, торф и други.

Технически характеристики на котлите Liepsnele

Модел Мощност, kW Отопляема площа (m2) Горива Продължитель- ност на работа
Liepsnele L10 10 70-100 Дърва, дървени отпадъци ~ 30 часа
Liepsnele L20 20 100-250 Дърва, дървени отпадъци ~ 30 часа
Liepsnele L40 40 200-450 Дърва, дървени отпадъци ~ 30 часа
Liepsnele L10 универсален 10 50-100 Дърва, дървени отпадъци
въглища, брикети
~ 5 дни
Liepsnele L20 универсален 20 100-200 Дърва, дървени отпадъци
въглища, брикети
~ 5 дни
Liepsnele L40 универсален 40 200-450 Дърва, дървени отпадъци
въглища, брикети
~ 5 дни

По-подробна техническа информация

Модел котел
 
L10
L20**
L40**
L10U
L20U**
L40U**
Мощност kW
10
20
40
10
20
40
Отопляване площ(м2)
50-100
100-250
200-450
50-100
100-200
180-400
Обем на бункера за гориво (дм3)
200
350
500
1200
350
500
 — въглища (кг)— дърва (кг)
25
48
75
75
25
130
48
220
75
Дължина на дървата (см) 25-35 35-45 45-55 25-35 35-45 45-55
Количество вода в котела (л)
34
45
58
34
45
58
Продължителност на работа
с едно зареждане на дърва
(в часове) ~
6-31
6-31
6-31
Продължителност на работа
с едно зареждане на выглища
(в денонищия) ~
3-7
3-7
3-7
Коефициент на полезното действие (%)
91,6
91,6
91,6
91,6
91,6
91,6
Налягане на водата в котела (не повече) (бар)
2
2
2
2
2
2
Клапа за поддържане на налягането (бар) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Поток от нагрявана вода
(м3/час) макс
0,25 0,5 1 0,25 0,5
1
Температура на водата
в котела С0
70
70
70
80
80
80
Размер на отвора на горвния бункер (мм)
250×210
260×220
280×240
250×210
260×220
280×240
Тръба на подаващата линия (мм)
32
32
32
32
32
32
Тръба на обратната линия (мм) 32 32 32 32 32 32
Разстоянието от дъното на котела до комина (мм)
1500
1500
1500
1500
1500
1500
Диаметър на комина (мм)
180
180
180
180
180
180
Минимална напречна площ на отвора на комина  (см2)***
180
180
180
180
180
180
Размери, (мм)
Височина
Диаметър
1900
450
1900
560
1900
680
1900
450
1900
560
1900
680
Тегло
185
211
295
185
211
300

Liepsnele L10 – разполага с 10kw, отопляемата площ е от 70 до 100 квадрата, той също използва дърва и дървесни отпадъци за гориво. Неговата продължителност на горене е отново 30 часа.

Liepsnele L20 – мощност 20kw, отопляема площ – от 100 до 250 квадрата, гориво – дърва и дървесни отпадъци. Продъжителност на горене – 30 часа.

Liepsnele L40 – мощност 40kw, отоляема площ – от 200 до 450 квадрата, гориво – дърва и дървесни отпадъци. Продължителноста на горене – 30 часа. Ако търсите котел за голяма къща, това е едно много добро решение!

Ако предпочитате универсални устройства, това са нашите предложения:

Liepsnele L10U универсален – мощност -10 kw, отопляема площ – 50-100 квадрата, гориво –дърва, дървесни отпадъци, каменни въглища, брикети. Продължителност на горене – приблизително 5 дни.

Liepsnele L20U универсален – мощност — 20 kw, отопляема площ – 100-200 квадрата, гориво –дърва, дървесни отпадъци, каменни въглища, брикети. Продължителност на горене – приблизително 5 дни.

Liepsnele L40U универсален – мощност -40 kw, отопляема площ –200-400 квадрата, гориво –дърва, дървесни отпадъци, каменни въглища, брикети. Продължителност на горене – приблизително 5 дни.