Отопление на газ

Oтопление на газ

Причините да се избере отопление на газ са няколко, и една от най-важните е високият коефициент на полезно действие на този вид гориво, около 96%. Освен това газът има още едно важно предимство: той е екологично чист вид гориво.

Газови котелни агрегати

Отопление на газ се постига чрез използване на газови котелни агрегати. Използват се два вида агрегати: за монтиране на пода и за монтиране на стена. По-популярни са вторият вид котли, които освен горелката и топлообменника, както и автоматиката за управление, включват и циркулационни помпи, манометър, термометър,разширителен съд, система за безопасно функциониране на котела и др. В сравнение с подовите котли те са по-евтини, понякога даже на един и половина-два пъти по-изгодни цени. Освен това се монтират лесно и са подходящи за всякакъв вид помещения.

Модулни котелни инсталации

За отопление на газ се използват и модулни котелни инсталации, коитообединяват няколко котли спо-ниска мощност. Котлите могат да се включват последователно, в зависимост от това, каква мощност е необходима, и това е важно предимство пред използването на един котел с голяма мощност. При модулните котелни инсталации се постига промяна в отоплението в зависимост от необходимата в дадения момент температура, чрез включване или изключване на котлите от инсталацията. Освен това при повреда на някой от котлите той може да се замени, без да е необходимо да се изключи цялата инсталация. Не на последно място е предимството на малкия обем на котлите в модулните инсталации. Затова те са често използвани в жилищни сгради, малки хотели, малки административни сгради.

Термоглави на радиаторите при отопление на газ

Термоглавите на радиаторите служат за регулиране на температурата в помещението. Регулирането се осъществява в малки граници. Важно е да се знае, че те не трябва да се затварят напълно, даже в дадено помещение, което не желаем да се отоплява. Затварянето на термоглавите се отразява отрицателно на нормалното функциониране на цялата отоплителна инсталация. В резултат се изразходва повече газ от необходимо. За намаляване на температурата в цялото отоплявано жилище трябва да се използва панелът за управление на газовия котел: бутонът за регулиране на температурата.

Едно- и двуконтурни газови котли

Едноконтурните и двуконтурните газови котли се различават по предназначение. Едноконтурните са подходящи само за отопление, а двуконтурните могат да се използват и за отопление, и за получаване на гореща вода за битови нужди.

Двуконтурните котли имат два режима на работа, летен и зимен. През лятото, когато не е необходимо отопление, двуконтурният котел трябва да е на летен режим. Режимът на работа на котела се избира от панела за управление.

Начини за постигане на икономии при отопление на газ

За намаляване на разходите при отопляване с газов котел е препоръчително да се използва стаен термостат. За по-лесни икономии може да се добави и седмичен програматор. По такъв начин могат да се постигнат икономии от до 20%.

За предотвратяване на пречки за топлообмена, в близост до радиаторите не трябва да се поставят мебели и други прегради, които биха затруднили разпространението на топлината.

Други лесни начини за постигане на икономия при отопление на газ са доброто уплътняване на фугите на прозорците и поставянето на фолио върху стените зад радиаторите. Така може да се постигне повишаване на температурата в помещението с няколко градуса.